Home

Privacyverklaring

Login Consultants slaat om verschillende redenen gegevens van u op. Dit doen wij volgens de richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de wet op het gebied van privacy.

Hieronder vindt u in het kort wat de AVG voor u en ons betekent. Aan uw rechten worden in de wet soms grenzen gesteld. Wilt u  weten hoe dat precies zit? Kijkt u dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten of als u uw gegevens zelf aan ons verstrekt dan slaan wij uw persoongegevens op. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Ip-adres

 

Gebruik persoonsgegevens

Login Consultants gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Verzenden van uitnodigingen voor events
  • Contact met betrekken tot onze dienstverlening aan u

 

Persoonsgegevens delen met derden

Login Consultants verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Login Consultants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Login Consultants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken

Login Consultants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Login Consultants gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging persoonsgegevens

Login Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze salessupport via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact
Login Consultants Nederland B.V.
De Entree 95, 1101 BH Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 20 342 0280
www.loginconsultants.com/nl

 

 

Contact

Login Consultants Nederland B.V.
De Entree 95
1101 BH Amsterdam
The Netherlands
T. +31 (0) 88 594 9000 
E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.